Biografie Chris Goemans – duurzaam ondernemen

20140501 Chris Goemans-1205!

  • Fossiele en duurzame energie
  • Energie transitie & duurzaam ondernemen
  • Klimaatverandering en CO2
  • Minder verbruiken – duurzaam produceren – gezond werken en wonen
  • Zonne-energie uitgelicht

Zijn we op weg naar een energietekort en stijgende prijzen? Welnee, zegt Chris Goemans, we hebben juist een luxeprobleem

De brug tussen commercie en techniek

Als fanatiek zeezeiler heeft Chris Goemans de tomeloze en soms genadeloze energie van zon, wind en water als geen ander leren kennen. Chris is een gedreven, extraverte persoonlijkheid. Hij geniet ervan om zijn eigen enthousiasme en ervaringen over te brengen op zijn publiek. En dat doet hij met geur en kleur.

Hij is opgegroeid in een echt ‘olienest’, en trof zichzelf na een studie in Delft en oprichter van diverse start-ups aan in Engeland als directeur van een Zwitserse plastic fabriek. Met de Zwitserse aandacht voor duurzame productie en omringd door een prachtig landschap met veel windmolens is zijn duurzame energie-visie ontstaan, met speciale affectie voor zonne-energie. Chris heeft een technische achtergrond en bezit een sterk commerciële intuïtie. Dit maakt dat hij de ideale brug kan slaan tussen duurzame technieken en winstgevende oplossingen. Zijn maatschappelijke betrokkenheid in combinatie met zijn brede kijk op duurzame én conventionele energie maakt dat zowel Startups, het MKB als Multinationals hun energievraagstukken graag neerleggen bij zijn bedrijven The Blue Deal en vanAtotZon.

Met bijzonder enthousiasme en interessante verbanden weet Chris het publiek te boeien en te verrassen. Door zijn manier van redeneren komt hij op vele vragen met een verfrissend antwoord. Maar soms ook niet en is het aan de bezoeker om in te vullen, want dat is voer.

Een verfrissende kijk op de snel veranderende energie wereld en onze keuzes.

Acht volledig gevulde Gelredome-stadions. Dat is het aantal mensen dat er iedere dag bijkomt op onze aarde. En zij hebben allemaal veel nodig: voedsel, water en steeds meer energie. Bronnen van olie en gas raken vroeg of laat uitgeput. Dus we zijn, zoals we vaak te horen krijgen, hard op weg naar een beangstigend energietekort. Of niet…Effective Presentations Concept

“Bruikbare, betaalbare en duurzame energie ligt voor het oprapen” is de stelling van Chris Goemans, expert in de transitie naar duurzame energie. Overal. We hoeven het alleen maar te pakken. Zelfs een energie-slurpend Nederlands huishouden voorziet met weinig middelen zoals zonnepanelen al grotendeels in de eigen energie behoefte! We hebben dus juist een luxe-probleem tijdens een overgangsperiode.

Maar tegelijkertijd speelt er een wereldwijde herverdeling van macht, geld en toegang tot grondstoffen. Waardoor het lastig is, of lijkt. De traditionele energiewereld, waar nog eventjes het grote traditionele energiegeld rondtolt, zet meestal de hakken in het zand bij ‘nieuwe’ duurzame technieken omdat die niet volledig in eigen hand te houden zijn. Dat helpt de transitie niet, integendeel. Maar dat geldt met name voor het ‘Westerse’ deel van de wereld, dat de wet van de remmende voorsprong nu zelf gaat ervaren.

De dynamiek in de energiewereld is enorm. Kiezen we voor biomassa, wind, zon, aardwarmte, biobrandstof, kernenergie, of van alles wat? En dan is er opeens schaliegas, dat een revolutie heeft ontketend en waardoor de energie-kaarten weer volledig anders op de wereld-tafel liggen, en nog steeds opnieuw worden geschud.

Of we dat nou willen of niet, met die veranderingen hebben we rekening te houden. Niet in de laatste plaats omdat we er zelf deel van uitmaken. Keuzes die we nu maken, hoe persoonlijk en schijnbaar onbeduidend ook, hebben allemaal invloed op de koers die we gaan varen.

Neem voor meer informatie over Chris Goemans als gastheer, spreker, debater of interim specialist gerust contact op met

Team The Blue Deal
Tel. 020 737 2030
E-mail team@thebluedeal.eu